Pracovní skupina SOCIÁLNÍ
9.6.2021
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
30.6.2021
Pracovní skupina SOCIÁLNÍ
9.6.2021
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
30.6.2021

Aktuality


 


Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021

Cíl: Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.

Vyhlášení výzvy:  11.6. 2021

Termín podání žádostí: Příjem žádostí je pouze do 12. 7. 2021 do 15:00 hodin.

Oprávnění žadatelé: Příjemcem dotace může být pouze obec (veřejnoprávní korporace) v Ústeckém kraji.

Na co je možné žádat:

  1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby - úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví obce, pořízení a obnova vybavení a techniky. Výše poskytnuté dotace: u obcí do 500 obyvatel 70%, 501-1000 obyvatel 60%, 1001 a více obyvatel 40%.
  2. Chodníky a místní komunikace - opravy a výstavba chodníků, opravy mostků atd. Výše poskytnuté dotace: u obcí do 500 obyvatel 70%, 501-1000 obyvatel 60%, 1001 a více obyvatel 40%.
  3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady - údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně. Výše poskytnuté dotace: u obcí do 600 obyvatel 70%.
  4. Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace. Výše poskytnuté dotace: u obcí do 1000 obyvatel 50%.
  5. Soutěž „Moje obec –můj domov“ - Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit činnost malých obcí v Ústeckém kraji při řešení vzhledu obce (intravilánu) za období od 01/2020 do 10/2021. Výše poskytnuté dotace: do 2000 tisíc obyvatel 100%.

 

Podrobnosti o programu včetně výzvy a dalších dokumentů najdete zde:

https://www.kr-ustecky.cz/program-obnovy-venkova-2021/d-1756118/p1=204744