Výzva MAS na Podporu komunitního života
31.5.2022
Učebnice pro výuku češtiny jako cizího jazyka zdarma
1.6.2022

Aktuality


 


Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Přehled oprávněných žadatelů:
Mateřské školy
Základní školy včetně školních družin a školních klubů
Základní umělecké školy
Střediska volného času
Pedagogicko-psychologické poradny
 
Podání žádosti o podporu:
25. 5. 2022 – 28. 4. 2023
 
Alokace: 9 000 mil. Kč
 
V aplikaci IS KP21+ na adrese: https://iskp21.mssf.cz/

Kompletní informace a dokumenty najdete ZDE