Výzva MAS na Podporu komunitního života
31.5.2022
Učebnice pro výuku češtiny jako cizího jazyka zdarma
1.6.2022
Výzva MAS na Podporu komunitního života
31.5.2022
Učebnice pro výuku češtiny jako cizího jazyka zdarma
1.6.2022

Aktuality


 


Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Přehled oprávněných žadatelů:
Mateřské školy
Základní školy včetně školních družin a školních klubů
Základní umělecké školy
Střediska volného času
Pedagogicko-psychologické poradny
 
Podání žádosti o podporu:
25. 5. 2022 – 28. 4. 2023
 
Alokace: 9 000 mil. Kč
 
V aplikaci IS KP21+ na adrese: https://iskp21.mssf.cz/

Kompletní informace a dokumenty najdete ZDE