Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH
22.9.2020
Poetické kreslení a kolektivní básnička pro školy
5.10.2020
Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH
22.9.2020
Poetické kreslení a kolektivní básnička pro školy
5.10.2020

file stack on office desk

Aktuality


 


Dotační výzva na přípravu vodohospodářských projektů

Národní program životního prostředí - Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty

 Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď. Nová dotační výzva se zaměřuje na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

Na co můžete dotaci získat

  • Kanalizace – projektová příprava projektů,
  • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod 
  •  Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody 

Kdo může žádat

  • Obce/města
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
  • Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Výše příspěvku

  • Až 90 % z celkových způsobilých výdajů formou zálohově vyplácené dotace

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2020 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 
29. 1. 2021  - POZOR PRODLOUŽENO DO 31.3. 2021 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace
Realizace podpořených projektů: do 31. 1. 2022

Všechny podrobnosti jsou zveřejněni zde:

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=83&fbclid=IwAR13dJWyMEy4XYgjlZY35VlkEVbmydvdqFrxIOwmNDPAj97aNeUaAZy0ziE

 

MAS Český sever vám ráda pomůže s přípravou této výzvy. Kontaktujte NÁS!

Kontaktní osoba: Marek Hartych 608 544 025, Email – hartych@masceskysever.cz