Interní postupy MAS
15.3.2017
Výzva č. 2 k předkládání žádostí o podporu z IROP – termín příjmu prodloužen!
30.5.2017 


Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu z IROP - termín příjmu prodloužen!