Výzva MAS Český sever_Sociální služby I.
30.10.2017 


Výzvy MAS Český sever z Operačním programu Zaměstnanost vyhlášeny

MAS Český sever, z. s. vyhlásila 3. října 2017 v Operačním programu Zaměstnanost následující tři výzvy: Sociální podnikání I, Prevence bezpečnosti I a Sociální služby I. Alokace, popis podpory a oprávněných žadatelů jsou uvedeny v této aktualitě. K vyhlášeným výzvám uspořádá MAS seminář pro žadatele ve čtvrtek 26. října 2017 od 14 hodin ve své kanceláři na Národní 486 ve Varnsdorfu. Zájemci o účast na semináři se mohou registrovat do 24. 10. 2017.

MAS Český  sever vyhlásila 3. 10. 2017 tři výzvy z OP Zaměstnanost pro území obcí: 

Arnoltice, Bynovec, Česká Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov, Janská, Jetřichovice, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Kamenický Šenov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, Lobendava, Ludvíkovice, Mikulášovice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Prysk, Rumburk, Růžová, Rybniště, Skalice u České Lípy, Slunečná, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Svor, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Veselé, Vilémov

Výzvy budou otevřeny do 1. 12. 2017 do 12 hodin. Do této doby mohou žadatelé podávat své žádosti přes systém MS2014+.

1. Výzva Sociální podnikání I.

Alokace výzvy je 6 210 000 Kč. Oprávněným žadatelem jsou obchodní korporace a OSVČ. Podpořit lze aktivity, které přispějí ke zlepšení sociální ekonomiky na území MAS podporou zejména neinvestičních aktivit sociálního podnikání: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – Integrační sociální podnik.

2. Výzva Prevence bezpečnosti I.

Alokace výzvy je 8 229 000 Kč. Oprávněným žadatelem jsou obce, kde působí obecní policie. Výzva je zaměřena na programy prevence (asistenti prevence kriminality) a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách.

3. Výzva Sociální služby I.

Alokace výzvy je 6 400 000 Kč. Oprávněným žadatelem jsou poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:

a) Odborné sociální poradenství - § 37 – občanské poradny
b) Terénní programy- § 69

Všechny potřebné informace lze zjistit na internetových stránkách MAS Český sever: https://www.masceskysever.cz/operacni-program-zamestnanost.

K vyhlášeným výzvám se 26. 10. 2017 od 14 do 17 hod. v kanceláři MAS Český sever, z. s., Národní 486, Varnsdorf, uskutečníseminář pro žadatele, kde budou představeny jednotlivé výzvy. Registrace účatníků semináře do 24. 10. 2017 na info@masceskysever.cz nebo na tel. 724 778 296.

Osobní konzultace projektových záměrů nutno domluvit předem na info@masceskysever.cz nebo na tel. 724 778 296.

Tisková zpráva MAS Český sever, z. s.

Varnsdorf, 3. 10. 2017

Dokumenty ke stažení

  Pozvánka na seminář pro žadatele (pdf 84.53 KB)

  Tisková zpráva Výzvy OP Z (pdf 94.5 KB)