Všechny výzvy


 
23.9.2019

Vyhlášení Výzvy č. 3 – Podpora sociálního podnikání

V úterý 24. září vyhlašuje MAS Český sever Výzvu č. A74/03_16_047/CLLD_16_01_039 – Podpora sociálního podnikání III. Příjem žádostí o podporu bude probíhat ve dnech 24. 9. 2019 od 4.00 h až 24. 11. 2019 do 12.00 h.
21.8.2019

Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci

Výběrová komise MAS zasedala 14. srpna 2019, aby přidělila body žádostem o dotaci z Programu rozvoje venkova ve Výzvě č. 5.
4.6.2019

Ve Výzvě č. 5 PRV bylo přijato 25 žádostí o dotaci

MAS Český sever, z. s. obdržela do 31. května 2019 prostřednictvím Portálu farmáře celkem 25 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova s celkovou požadovanou výší dotace 4 802 025 Kč.
3.6.2019

Informace pro žadatele o podaných žádostech v 6. a 7. výzvě

Ve výzvě MAS č. 6 a 7 byly podány dohromady 2 žádosti za 19,4 mil. Kč.
28.5.2019

MAS hodnotila projekty na podporu komunitního života

Členové výběrové komise MAS hodnotili 16. května předložené žádosti v programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2019.  
6.5.2019

Informace pro žadatele o podaných žádostech ve 4. a 5. výzvě

Ve výzvě MAS č. 4 a 5 k podpoře projektů z IROP bylo do 30. 4. 2019 podáno celkem 19 žádostí v celkovém objemu téměř 55 mil. Kč.
23.4.2019

Výzva č. 5 k předkládání žádostí o dotaci z PRV

MAS vyhlašuje 23. 4. 2019 Výzvu č. 5 k předkládání žádostí o dotaci.
18.3.2019

Výzva MAS na podporu komunitního života

MAS Český sever vyhlásila 18. března Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2019.  
15.3.2019

Výzva MAS č. 2 OP ŽP Výsadby dřevin

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje 15. 3. 2019 ve 12 hod. Výzvu č. 2 OP ŽP Výsadby dřevin.  
15.3.2019

Výzva MAS č. 2 OP ŽP Likvidace invazních druhů rostlin

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje 15. 3. 2019 ve 12 hod. Výzvu č. 2 OP ŽP Likvidace invazních druhů rostlin