Všechny výzvy


 
4.6.2019

Ve Výzvě č. 5 PRV bylo přijato 25 žádostí o dotaci

MAS Český sever, z. s. obdržela do 31. května 2019 prostřednictvím Portálu farmáře celkem 25 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova s celkovou požadovanou výší dotace 4 802 025 Kč.
3.6.2019

Informace pro žadatele o podaných žádostech v 6. a 7. výzvě

Ve výzvě MAS č. 6 a 7 byly podány dohromady 2 žádosti za 19,4 mil. Kč.
28.5.2019

MAS hodnotila projekty na podporu komunitního života

Členové výběrové komise MAS hodnotili 16. května předložené žádosti v programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2019.  
6.5.2019

Informace pro žadatele o podaných žádostech ve 4. a 5. výzvě

Ve výzvě MAS č. 4 a 5 k podpoře projektů z IROP bylo do 30. 4. 2019 podáno celkem 19 žádostí v celkovém objemu téměř 55 mil. Kč.
23.4.2019

Výzva č. 5 k předkládání žádostí o dotaci z PRV

MAS vyhlašuje 23. 4. 2019 Výzvu č. 5 k předkládání žádostí o dotaci.
18.3.2019

Výzva MAS na podporu komunitního života

MAS Český sever vyhlásila 18. března Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2019.  
15.3.2019

Výzva MAS č. 2 OP ŽP Výsadby dřevin

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje 15. 3. 2019 ve 12 hod. Výzvu č. 2 OP ŽP Výsadby dřevin.  
15.3.2019

Výzva MAS č. 2 OP ŽP Likvidace invazních druhů rostlin

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje 15. 3. 2019 ve 12 hod. Výzvu č. 2 OP ŽP Likvidace invazních druhů rostlin  
15.3.2019

Výzva MAS č. 1 OP ŽP Realizace sídelní zeleně

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje 15. 3. 2019 ve 12 hod. Výzvu č. 1 OP ŽP Realizace sídelní zeleně.  
5.3.2019

Výzva č. 4 k předkládání žádostí o podporu z IROP

Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele.