Všechny výzvy


 
18.3.2020

Výsledky hodnocení – Podpora sociálního podnikání III. v OP Zaměstnanost

V čtvrtek 12. března zasedala hodnotící komise MAS Český sever, z.s., která posuzovala 3 žádosti o dotaci  na Podporu sociálního podnikání III. v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
8.1.2020

MAS přijala 4 projekty ve Výzvě č. 2 – OP ŽP – realizace sídelní zeleně

MAS Český sever přijala v rámci uvedené výzvy celkem 4 žádosti o dotaci.
8.1.2020

MAS přijala k hodnocení 3 podnikatelské projekty v OP Zaměstnanost

MAS Český sever ve Výzvě č. A74/03_16_047/CLLD_16_01_039 – Podpora sociálního podnikání III přijala k hodnocení 3 podnikatelské projekty.
29.11.2019

Výzva MAS č. 2 – OP ŽP – realizace sídelní zeleně

MAS Český sever vyhlásila 29. 11. 2019 Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu z OP Životní prostředí, zaměřených na realizaci sídelní zeleně.
29.11.2019

Výzva MAS č. 3 – OP ŽP – výsadby dřevin

MAS Český sever vyhlásila 29. 11. 2019 Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o podporu z OP Životní prostředí, zaměřených na výsadbu dřevin.
23.9.2019

Vyhlášení Výzvy č. 3 – Podpora sociálního podnikání

V úterý 24. září vyhlašuje MAS Český sever Výzvu č. A74/03_16_047/CLLD_16_01_039 – Podpora sociálního podnikání III. Příjem žádostí o podporu bude probíhat ve dnech 24. 9. 2019 od 4.00 h až 31. 12. 2019 do 12.00 h.
21.8.2019

Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci

Výběrová komise MAS zasedala 14. srpna 2019, aby přidělila body žádostem o dotaci z Programu rozvoje venkova ve Výzvě č. 5.
4.6.2019

Ve Výzvě č. 5 PRV bylo přijato 25 žádostí o dotaci

MAS Český sever, z. s. obdržela do 31. května 2019 prostřednictvím Portálu farmáře celkem 25 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova s celkovou požadovanou výší dotace 4 802 025 Kč.
3.6.2019

Informace pro žadatele o podaných žádostech v 6. a 7. výzvě

Ve výzvě MAS č. 6 a 7 byly podány dohromady 2 žádosti za 19,4 mil. Kč.
28.5.2019

MAS hodnotila projekty na podporu komunitního života

Členové výběrové komise MAS hodnotili 16. května předložené žádosti v programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2019.