Všechny výzvy


 
23.3.2018

Výzva MAS – Sociální služby II

MAS Český sever vyhlašuje v pondělí 26. 3. 2018 Výzvu č. 385/03_16_047/CLLD_16_01_039. Datum zpřístupnění a současně zahájení příjmu žádostí o podporu je 26. 3. 2018 ve 4.00 hod., datum ukončení příjmu žádostí je 28. 5. 2018 ve 12.00 hod.
23.3.2018

Výzva MAS – Podpora sociálního podnikání II

MAS Český sever vyhlašuje v pondělí 26. 3. 2018 Výzvu č. 384/03_16_047/CLLD_16_01_039. Datum zpřístupnění a současně zahájení příjmu žádostí o podporu je 26. 3. 2018 ve 4.00 hod., datum ukončení příjmu žádostí je 26. 6. 2018 ve 12.00 hod.
23.3.2018

Výzva MAS – Prevencí ke zvyšování bezpečnosti II

MAS Český sever vyhlašuje v pondělí 26. 3. 2018 Výzvu č. 383/03_16_047/CLLD_16_01_039. Datum zpřístupnění a současně zahájení příjmu žádostí o podporu je 26. 3. 2018 ve 4.00 hod., datum ukončení příjmu žádostí je 28. 5. 2018 ve 12.00 hod.
16.3.2018

Seznam přijatých žádostí ve Výzvě č.3

MAS Český sever přijala celkem 43 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Žádosti, které vyhoví kontrole přijatelnosti a administrativní kontrole, budou předmětem hodnocení výběrové komise MAS. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem dne 25. května 2018.16
8.3.2018

Výzva MAS – Prevencí ke zvyšování bezpečnosti I – výsledky hodnocení

Výsledky hodnocení předložených žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS – Prevencí ke zvyšování bezpečnosti I.
8.3.2018

Výzva MAS – Sociální služby I – výsledky hodnocení

Výsledky hodnocení předložených žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS – Sociální služby I.
8.3.2018

Harmonogram výzev OP Zaměstnanost v roce 2018

Přinášíme vám přehled plánovaných výzev v Operačním programu Zaměstnanost, které naše MAS vyhlásí v letošním roce. Stejně jako vloni budou i letošní výzvy zaměřeny na podporu sociálního podnikání, sociálních služeb a prevence bezpečnosti.
8.3.2018

Prezentace ze semináře pro žadatele v OP Z

Zájemcům o dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost přinášíme prezentaci ze semináře pro žadatele, který proběhl ve čtvrtek 26. října v MAS Český sever, z. s. ve Varnsdorfu. Kromě prezentace si můžete dále stáhnout Metodiku výběru, přípravy a činnosti asistenta prevence kriminality (APK), Základní standardy a prohlášení k APK a Základní doporučení pro realizující obce.
8.3.2018

Výzva MAS Český sever_ Podpora sociálního podnikání I.

Text výzvy a přílohy.
8.3.2018

Výzva MAS Český sever_Prevencí ke zvyšování bezpečnosti I.

Text výzvy a přílohy.