Všechny výzvy


 
23.4.2019

Výzva č. 5 k předkládání žádostí o dotaci z PRV

MAS vyhlašuje 23. 4. 2019 Výzvu č. 5 k předkládání žádostí o dotaci.
18.3.2019

Výzva MAS na podporu komunitního života

MAS Český sever vyhlásila 18. března Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2019.  
15.3.2019

Výzva MAS č. 2 OP ŽP Výsadby dřevin

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje 15. 3. 2019 ve 12 hod. Výzvu č. 2 OP ŽP Výsadby dřevin.  
15.3.2019

Výzva MAS č. 2 OP ŽP Likvidace invazních druhů rostlin

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje 15. 3. 2019 ve 12 hod. Výzvu č. 2 OP ŽP Likvidace invazních druhů rostlin  
15.3.2019

Výzva MAS č. 1 OP ŽP Realizace sídelní zeleně

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje 15. 3. 2019 ve 12 hod. Výzvu č. 1 OP ŽP Realizace sídelní zeleně.  
5.3.2019

Výzva č. 4 k předkládání žádostí o podporu z IROP

Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele.
5.3.2019

Výzva č. 7 k předkládání žádostí o podporu z IROP

Infrastruktura pro sociální služby – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele.
5.3.2019

Výzva č. 6 k předkládání žádostí o podporu z IROP

Sociální bydlení – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele.
5.3.2019

Výzva č. 5 k předkládání žádostí o podporu z IROP

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele.
5.12.2018

Harmonogram výzev IROP v roce 2019

Zájemcům o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu předkládáme harmonogram výzev v roce 2019, který schválilo představenstvo MAS Český sever, z. s. dne 5. 12. 2018.