Pozvánka na Valnou hromadu MAS
15.2.2019
Semináře pro širokou zemědělskou veřejnost
8.3.2019
Pozvánka na Valnou hromadu MAS
15.2.2019
Semináře pro širokou zemědělskou veřejnost
8.3.2019

Aktuality


 


Vzdělávací akce na podporu přírodovědné gramotnosti

 

Ve středu 27.2.2019 proběhly první ze série vzdělávacích akcí na podporu přírodovědné gramotnosti. Děti a žáci se hravým, zábavným a poučným způsobem seznamují s taji vědních oborů. Jako první si akci nadšeně vyzkoušeli mladí vědátoři z MŠ Sluníčko ve Varnsdorfu.

Na pět desítek vědeckých laborek a vědeckých show je naplánováno pro děti a žáky z 12 školských a vzdělávacích zařízení na území obcí s rozšířenou působností Varnsdorf a Rumburk. Celkově se zúčastní téměř tisícovka dětí. Pod vedením zkušených lektorů ze vzdělávací instituce MARSTAFIT si děti díky sofistikovaným experimentům vyzkouší být na chvíli opravdovým vědcem. Témata experimentů a pomůcky jsou voleny s ohledem na věk dětí. Zařazen je vždy alespoň jeden „matlací“ experiment, jehož produkt si děti odnesou domu. Děti z MŠ Sluníčko si vyrobili super sliz. Nadšení dětí z "perfektní akce" sdílí i učitelky, asistentky a ředitelka, paní Štefanie Plešingerová, kterým patří dík za spoluorganizaci akce.

Cílem těchto vzdělávacích akcí je probudit u dětí a žáků zájem o vědecké obory a zároveň jim přiblížit, jak běžné procesy kolem nás fungují. Akce probíhají přímo v prostorách škol a školek a jsou uzpůsobeny konkrétní dětské skupině. Další akce budou probíhat až do června 2019. Vzdělávací akce probíhají v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk reg. č. žádosti:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704, který je financován z ESF prostřednictvím OP VVV.