Bezlepkový víkend v Českém Švýcarsku
21.2.2022
POMOC NA ŠLUKNOVSKU
28.2.2022
Bezlepkový víkend v Českém Švýcarsku
21.2.2022
POMOC NA ŠLUKNOVSKU
28.2.2022

Aktuality


 


Objevujte s námi! 

Nový vzdělávací web  

www.sluknovskozaskolou.cz

MAS Český sever v rámci projektu vzdělávání MAP II vytvořila regionální portál o historii Šluknovského výběžku pro základní školy www.sluknovskozaskolou.cz. Prakticky to znamená, že byla spuštěna speciální webová příručka, která má sloužit jako metodická pomůcka a zdroj informací učitelům, žákům i široké veřejnosti.

„Pracovní skupina pro regionální identitu složená z místních regionálních odborníků, historiků, učitelů a dalších specialistů připravovala podklady téměř 2 roky,“ vysvětluje Hana Kracmanová z MAS Český sever a dodává: „Smyslem této aktivity je usnadnit přístup k informacím o naší regionální historii a zvýšit povědomí o významu našeho regionu. Zároveň chceme motivovat současnou generaci i všechny zájemce z řad veřejnosti k posilování vztahu k místu, kde žijí.“

Tyto webové stránky jsou vlastně průvodcem po Šluknovsku napříč dějinami. Zachycují důležité informace z historie výběžku od pravěku přes středověk, renesanci, baroko, 19. století, 20. století až po 21. století.

A co na webových stránkách najdete?
Časovou osu, známé i doposud méně známé osobnosti dějin šluknovského výběžku, zajímavé stavby a události, významné fenomény (jevy), bohatý obrazový materiál – včetně historických fotografií a pramenů, interaktivní mapu ale i badatelské úkoly a omalovánky. To vše přehledně a na jednom místě.

Realizační tým, složený z těchto pracovitých a zapálených členů: Mgr. Klára Mágrová, Mgr. Josef Rybánský, Mgr. Andrea Kadlecová, Mgr. Dana Štefáčková a Hana Kracmanová, si je vědom, že se jedná o živý webový portál, který se bude v průběhu času doplňovat jak o informace, tak o badatelské úkoly. Cílem projektu je rovněž představit www.sluknovskozaskolou.cz osobně ve školách.  V dalším kroku se plánuje vydání klasické tištěné metodické publikace.

Objevujte s námi náš krásný region a navštivte www.sluknovskozaskolou.cz.

MAS Český sever, z.s. spolufinancuje tento web z projektu "Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704“, který je financován z ESF prostřednictvím OP VVV.