Dotační ZPRAVODAJ únor 2021
25.2.2021
KOMPENZAČNÍ BONUS – NOVĚ
2.3.2021
Dotační ZPRAVODAJ únor 2021
25.2.2021
KOMPENZAČNÍ BONUS – NOVĚ
2.3.2021

Aktuality


 Moderní trendy ve vzdělávání nejen dospělých II – nové inspirace s podtitulem Gamifikace a vizualizace ve vzdělávání dospělých.

 

Webinář pořádá projekt Podpora krajského akčního plánování, jehož nositelem je Národní pedagogický institut České republiky, v rámci oblasti intervence Rozvoj škol jako center celoživotního učení. Je určen zejména školám, jejich učitelům, lektorům i široké odborné veřejnosti.

Webinář se uskuteční dne 4. 3. 2021 od 13:00 do 14:30 hod. v prostředí MS Teams.  

Účastník svým přihlášením souhlasí s pořizováním audiovizuálního záznamu. 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 2. 3. 2021. Program setkání a pozvánka vč. odkazu na registraci je níže.  

Případné dotazy směřujte na adresu office.pkap@npi.cz   

Odkazy jsou aktivní proklikem: 

PROGRAM

REGISTRACE

 

 

 

Podpoře aktérů ve vzdělávání se můžeme věnovat díky projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704 podpořeného v rámci OP VVV.