Výzva č. 7
22.3.2021
Dotace na výstavbu a obnovu komunální infrastruktury
23.3.2021
Výzva č. 7
22.3.2021
Dotace na výstavbu a obnovu komunální infrastruktury
23.3.2021

Aktuality


 Webinář pro rodiče - Školní zralost a připravenost

Máte doma předškoláka? Chystáte se k zápisu? Právě pro vás, milí rodiče předškolních dětí, pořádáme webinář Školní zralost a připravenost. Webinář pod vedením lektorky Mgr. Jiřiny Bednářové se uskuteční online ve středu 14. dubna, 2021 od 17 hodin a pro účastníky je zdarma. Přijďte si popovídat!

Zahájení školní docházky je mimořádnou událostí v životě dítěte a jeho rodiny, je završením dosavadního vývoje a vstupem do nové životní etapy. Budeme si povídat, jak pomoci dítěti dobře novou životní roli zvládnout tak, aby se škola stala místem radostného poznávání. Nedílnou součástí povídání bude i to, jak podpořit úspěšné osvojování základních školních dovedností.

Dotkneme se předpokladů pro čtení, psaní, počítání. Budeme se zabývat podporou jejich rozvoje i zjištěním, zda dítě je na tyto školní dovednosti připraveno ve všech oblastech, kterými jsou:

  • grafomotorika, vizuomotorika
  • řeč
  • sluchové vnímání
  • zrakové vnímání
  • vnímání prostoru
  • vnímání času
  • základní matematické představy

O lektorce Mgr. Jiřině Bednářové: Je speciální pedagog, metodik, školitel. Autor metodik pro pedagogy a rodiče v oblasti specifických poruch učení, pracovních listů a metodických materiálů pro děti předškolního a školního věku. Věnuje se aktivní přednáškové činnosti, jako lektor působí v rámci akreditovaných programů PPP Brno, NÚV, DYS-centrum Praha, Edupraxe, Lužánky aj.

Součástí webináře jsou elektronické materiály - shrnutí jednotlivých témat, přehled schopností a dovedností důležitých pro zahájení školní docházky.

Webinář je postaven jako dvouhodinový + hodina na diskusi s lektorkou.

Kapacita webináře je omezena počtem 30ti osob. Každý zájemce nechť se závazně přihlásí prostřednictvím formuláře. Do formuláře uveďte jméno a příjmení a e-mailovou adresu, na kterou chcete zaslat informace k připojení.

Připomínku o konání webináře s odkazem k připojení obdrží účastníci e-mailem nejpozději 1 den před konáním. Webinář proběhne v prostředí MS Teams (není nutné nic stahovat, lze se připojit v prohlížeči). Účastníci, mějte prosím zapnuté kamery a vypnuté mikrofony. Mikrofony zapínejte při položení otázky atp. Dotazy je možné pokládat i v chatu.

Účast na semináři je ZDARMA, náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704, který realizuje MAS ČESKÝ SEVER. Případné dotazy směřujte na svobodova(zavináč)masceskysever.cz.