WORKSHOP O INOVACÍCH MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VE STROJÍRENSTVÍ
29.11.2021
REŽIM HOMEOFFICE V MAS ČESKÝ SEVER
30.11.2021
WORKSHOP O INOVACÍCH MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VE STROJÍRENSTVÍ
29.11.2021
REŽIM HOMEOFFICE V MAS ČESKÝ SEVER
30.11.2021

WORKSHOP O POTENCIÁLU A PŘÍLEŽITOSTECH V NOVÉ ENERGETICE

V úterý 23. listopadu proběhl druhý projektový workshop na téma nových trendů v bezemisní energetice a v obnovitelných zdrojích energie. Vzhledem k aktuální pandemické situaci proběhl workshop v režimu online, byť původně byl naplánován v pivovaru Kocour ve Varnsdorfu.

Na dvě desítky účastníků ze saské a české strany si nejprve vyslechlo tři vstupní prezentace. Pak následovalo představení přítomných účastníků. V třetí části se diskutovalo, a to především o možnostech kooperace na společných výzkumných projektech, které by mohly rozpracovávat konkrétní nápady a návrhy, které na workshopu zazněly.

Workshop byl účastníky dobře přijat, většina vyjadřovala projektu podporu a chuť se jej i nadále účastnit. Nyní proběhne analýza získaných informací, mapování území, aktérů a možných projektových záměrů, někteří účastníci budou požádáni o doplnění či rozvedení svých nápadů. Následně bude zpracován expertní materiál, v něm by měly být představeny konkrétní návrhy projektových záměrů, které by měly ambici zapojit regiony Šluknovska a Nové Lužice do boomu nových a inovativních témat v energetice. A to tím spíše, že území spadá do uhelných regionů v tranzici, která je finančně podporována Mechanismem pro spravedlivou transformaci. Studie by také měla označit nositele těchto projektových záměrů a možnosti jejich předfinancování a administrace.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Děkujeme!