Ve Výzvě č. 7 bylo podpořeno 40 projektů
18.8.2021
Národní plán doučování
1.9.2021

Aktuality


 Veřejná zakázka malého rozsahu

Dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Podpora regionální identity na Šluknovsku - Tvorba a zpracování webových stránek.

Dokumentace k veřejné zakázce:

Web portál zadávací dokumentace_RI

Příloha č. 1_Krycí list nabídky_RI

Příloha č. 2_Čestné prohlášení_RI

Příloha č. 3_Doplňující informace_RI

Lhůta pro podání nabídek je stanovená do 15. 9. 2021.

Oznámení o zrušení výběrového řízení  ze dne 20.9. 2021- bližší info zde