POMOC NA ŠLUKNOVSKU
28.2.2022
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
1.3.2022
POMOC NA ŠLUKNOVSKU
28.2.2022
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
1.3.2022

Aktuality


 


Zahajujeme navazující projekt MAP III

Vážení příznivci MAPu Varnsdorfska a Rumburska,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o zahájení realizace navazujícího projektu „Místní akční plán (MAP) III rozvoje vzdělávání pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk – Akční plánování v území, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023024.

Nejdříve dovolte krátkou rekapitulaci základních údajů:

Číslo výzvy: 02_20_08

Název výzvy: Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP

Zkrácený název projektu: MAP III pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk

Doba realizace: od 1. 3. 2022 do 30. 11. 2023

Klíčové (povinné) aktivity projektu:

  1. Řízení projektu;
  2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III:

         A1 Rozvoj a aktualizace MAP;

         A2 Evaluace procesu místního akčního plánování.

Povinné aktivity projektu jsou obdobné jako u předchozího projektu – Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace procesu místního akčního plánování.

Díky spolupráci všech zainteresovaných aktérů (zástupů škol, členů pracovních skupin, členů řídícího výboru a  členů realizačního týmu) se opět pokusíme připravit adekvátní výstupy z oblasti vzdělávání v území ORP Varnsdorf a ORP Rumburk tak, aby reflektovaly reální potřeby partnerství všech dotčených subjektů s cílem začlenit dlouhodobé místní plánování jako nástroj ke kvalitnímu řízení škol. Společnými silami chceme pozitivně ovlivnit úroveň vzdělávání při respektování místních specifik a potřeb.

Veškeré aktuality a informace o projektu budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách MAS Český sever, z.s. v sekci MAP III.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na další spolupráci

Za realizační tým MAP III pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk  Hana Kracmanová – hlavní manažerka

Tisková zpráva z 1.3.2022 ke stažení zde