Seminář Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje
14.3.2016
Vyšlápněte si pro zdraví i lepší kondici!
21.3.2016
Seminář Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje
14.3.2016
Vyšlápněte si pro zdraví i lepší kondici!
21.3.2016

Aktuality


 


Zajímá vás další osud Červeného kostela ve Varnsdorfu?

Zajímá-li vás způsob budoucího využití Červeného kostela ve Varnsdorfu, srdečně vás zveme na besedu 14. dubna od 17 hodin v budově Městské knihovny ve Varnsdorfu. Těšíme se na vaše názory a nápady!

Červený kostel ve Varnsdorfu je jedním z mála dochovaných kostelů, při jehož stavbě v novogotickém stylu byly použity glazované cihly, typické pro sever Čech. Základní kámen kostela, který sloužil Německé evangelické církvi, byl položen v roce 1904 a už o rok později, v prosinci 1905, byl vysvěcen. V nezměněné podobě přečkal kostel až do roku 1945, poté byl zkonfiskován.

V roce 1958 se sice kostel ocitl na seznamu kulturních památek ČR, bohužel však právě v té době začal zvolna chátrat. Sedmdesátá léta a uvažování tehdejších mocných, typické pro období normalizace, znamenalo pro kostel úplný úpadek a devastaci celé stavby.

V novější historii se o vlastnictví stavby vedly dlouho spory, neboť se k ní nikdo s ohledem na její špatný stav a nutnost rozsáhlých oprav raději nehlásil… O záchranu kostela v posledních letech usiluje občanské sdružení Červený kostel Varnsdorf, které si však nemohlo kostel vzít do svého vlastnictví, neboť nemělo na opravu kostela potřebné finanční prostředky, resp. povinnou finanční spoluúčast, potřebnou při opravě budovy za pomoci grantů a dotací. Podařilo se mu však zasadit se o rekonstrukci střechy u zákristie a opravu střechy nad hlavní kostelní lodí. Interiér kostela zůstal však i nadále značně zdevastovaný.

O to více je sdružení Červený kostel Varnsdorf vděčné Městu Varnsdorf, že v roce 2015 bylo ochotné stát se novým majitelem Červeného kostela. Protože městu ani sdružení, ale ani obyvatelům města, není lhostejný dosavadní smutný úděl této stavby, nastává nyní snad ten správný čas nastartovat obrat k lepšímu a postarat se o záchranu unikátní historické památky a najít to nejlepší řešení k jejímu využití!

Srdečně zveme všechny, které zajímá osud a způsob budoucího využití Červeného kostela, na besedu14. dubna 2016 od 17 hodin v Městské knihovně ve Varnsdorfu, která je určena především obyvatelům a přátelům Varnsdorfu. Těšíme se na Vaše nápady!

Ing. Eva Hamplová
Občanské sdružení Červený kostel Varnsdorf

Tisková zpráva