Ve čtvrté výzvě MAS bylo přijato 25 žádostí o dotaci
14.7.2018
Oznámení o změně výzvy č. 1 a 2 v rámci IROP
14.7.2018
Ve čtvrté výzvě MAS bylo přijato 25 žádostí o dotaci
14.7.2018
Oznámení o změně výzvy č. 1 a 2 v rámci IROP
14.7.2018 


Zápis z hlasování per rollam Představenstva MAS Český sever

Představenstvo MAS schválilo formou per rollam navýšení alokace na výzvu MAS č. 1 a č. 2 a rovněž odsouhlasilo výsledky hodnocení projektů ze dne 19.června 2018.

Dne 3. července 2018 schválilo představenstvo MAS Český sever navýšení alokace a výběr projektů k financování. Alokace na projekty ve výzvě č. 1 (Bezpečnost dopravy - Udržitelná doprava v MAS Český sever) byla navýšena na 12 524 482,42 Kč, což umožnilo finančně podpořit všechny přijaté a hodnocené žádosti o dotaci. Alokace ve výzvě č. 2 (Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání - Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever) byla navýšena na 10 906 617,98 Kč. Díky tomu byly podpořeny všechny přijaté a hodnocené žádosti v této výzvě.

Kancelář MAS Český sever, z. s.


Dokument ke stažení

  Zápis z hlasování per rollam P-MAS 3.7.2018 IROP- Výzva č. 1 a č. 2