Pozvánka na konferenci
16.5.2019
Katalog sociálních a navazujících služeb
1.10.2019
Pozvánka na konferenci
16.5.2019
Katalog sociálních a navazujících služeb
1.10.2019 


Závěrečná konference k vyhodnocení projektu KPSSŠ

V uplynulém týdnu se konala (13.6.2019) závěrečná konference u příležitosti vyhodnocení projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Šluknovsku.

Sešli jsme se v reprezentativních společenských prostorách zámku ve Šluknově. Pozvání na konferenci přijali zástupci Ústeckého kraje, představitelé měst a obcí Šluknovska, členové pracovních skupin komunitního plánování, pracovníci Městských úřadů Rumburk, Varnsdorf a Šluknov a zástupci organizací, které zajišťují sociální služby na celém území Šluknovského výběžku.

Konferenci zahájila úvodním slovem paní starostka Města Šluknov Mgr. Eva Džumanová, která srdečně přivítala všechny hosty na zámecké půdě i v nejsevernějším městě Šluknovského výběžku.

V průběhu konference byl vyhodnocen proces projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Šluknovsku. Manažeři pracovních skupin komunitního plánování představili potřeby a cíle v sociálních službách pro občany Šluknovska.

Část konference byla věnována aktuálnímu tématu „Moderní trendy v sociální práci zaměřené na stáří“.

  • Potřeby seniorů v oblasti sociálních služeb
  • Trendy v sociálních službách podporující život seniorů v domácím prostředí
  • Účelně vynaložené prostředky v oblasti péče o seniory

Zajímavou přednášku na téma Transformace v pečovatelských službách, nové trendy v sociálních službách, účelné nakládání s  finančními prostředky přednesla Mgr. Ilona Čtvrtníková z Institutu sociální práce, z.s.

Děkuji všem, kteří se konference zúčastnili za příjemné setkání.

Martina Novotná
koordinátorka projektu KPSSŠ
MAS Český sever, z.s.