Bydlení: možné přístupy a dotační příležitosti – nový termín
11.6.2024
Podpořené projekty z výzvy Podpora komunitního života
20.6.2024
Bydlení: možné přístupy a dotační příležitosti – nový termín
11.6.2024
Podpořené projekty z výzvy Podpora komunitního života
20.6.2024

Aktuality


 


Ze světa MAP IV

V projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání IV pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk (č. projektu: CZ.02.02.04/00/23_017/0008367) proběhlo koncem května hned několik aktivit.

Proběhlo první Informativní setkání , kde se probíralo proč a jak podporovat žákovské parlamenty. Jak mohou být pedagogům nápomocny sociální služby a jaké jsou další plánované aktivity projektu.

Proběhly také dva semináře pro pedagogy:
Workshop pro pedagogy II. stupně ZŠ – Cesta životem, kde si účastníci mohli prakticky vyzkoušet deskovou hru jako inovativní výukovou pomůcku podporující finanční gramotnost a podnikavost.
Desková hra se pedagogům velmi líbila, a proto jsme podpořili její rozšíření do škol. Aktuálně tak probíhají interaktivní hodiny, při kterých žáci rozvíjí svého podnikatelského ducha a snaží se pochopit odlišnosti a rizika pracovního a podnikatelského trhu.

Kurz pro pedagogy MŠ a 1.-2. tříd ZŠ – Jak na polytechnické vzdělávání, při kterém se pedagožky interaktivně a prakticky seznámily s technickými tématy a způsoby, jak je jednoduše a názorně předávat dětem s cílem vzbudit u nich zájem o technické a přírodovědné obory.

 

Od května je rovněž vyhlášena pro děti a žáky výtvarná soutěž: Místo, které mám rád … aneb krajina mého okolí. Děti mají z úkol zobrazit místo z blízkosti svého domova, které mají rády. Rozhlédněte se kolem sebe a namalujte, co denně vídáte…

Více podrobností naleznete: ZDE