Nepropásněte online besedu se spisovatelkou Hanou Hindrákovou
25.3.2021
Společné jednání Realizačního týmu a Pracovních skupin MAP II
30.3.2021
Nepropásněte online besedu se spisovatelkou Hanou Hindrákovou
25.3.2021
Společné jednání Realizačního týmu a Pracovních skupin MAP II
30.3.2021

Aktuality


 Zhlédněte přednášky Dr. Lidmily Pekařové na DVD bezplatně

Připravili jsme pro vás nabídku přednášek populární české psycholožky Dr. Lidmily Pekařové na DVD. Pro bezplatnou zápůjčku můžete vybírat z následujících titulů (název a anotace přednášky):

1. Neklidné dítě a jeho projevy ve škole (ADHD)

DVD je rozděleno do šesti kapitol, ve kterých se mimo jiné dozvíme cenné informace, jak rozpoznat dítě s poruchou pozornosti a jak je odlišit od dítěte nevychovaného, které je pouze bezohledné a ruší. Jak zvládnout neklid u dítěte a co lze a co nelze pedagogicky odstraňovat. Co je vrozená dispozice pro učení kontra osobnost dítěte a jak postupovat, abychom neublížili ani sobě, ani dítěti. Jak spolupracovat se školkou/ školou, jak poznat zralost pro školní docházku, jak volit sportovní aktivity a na co se zaměřit v přípravě na povolání. DVD je plné poznatků, ověřených v praxi, které pomohou rodičům i pedagogům a zároveň vedou ke spolupráci školy a rodiny v zájmu dítěte.

2.  Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme

To, že komunikujeme, neznamená, že si vzájemně i rozumíme. Jak používat správné výrazy přiměřené věku dítěte, kdy použít gesta, jak nedělat dítěti mluvčího a nechat ho, ať se samo rozhoduje a učí v kontaktu s ostatními lidmi. To a mnohem více je obsahem přednášky o komunikaci. Pokud v dobré víře dětem posluhujeme a nenecháme je samostatně jednat, řešíme jejich věci, aniž by musely přemýšlet a reagovat, nedáváme jim prostor, pak ničíme jejich aktivitu. Samostatnost a radost z toho, že své věci zvládají, nevychováme tím, že za ně všechno vyřešíme. Důsledek – nás i je čeká těžké období puberty, kdy vymáhají posluhu, na kterou byly zvyklé a odmítají se podílet na chodu rodiny a přijímat odpovědnost. 

Chyby v komunikaci s dětmi: Používáme nesprávné výrazy, pitvoříme se a používáme „siamskou řeč“ (papali jsme, houpali jsme se, jdeme do vaničky). Děti strašíme a vyhrožujeme, když dítě hned neposlechne (počkej, až přijdeš domů a pak se nic neděje) místo toho, abychom ho zadrželi a počkali, až domluvenou činnost vykoná. Nevedeme rozhovory v klidu až po té, co jsme si zajistili pozornost dítěte (když je zabráno do hry, tak nás neslyší).

3.  Výchova dětí - otázky a odpovědi

Paní doktorka Pekařová reaguje na dotazy rodičů k výchově dětí, školní zralosti, jak zacházet s kapesným, jak zaujmout neposedné dítě, lítostivé nebo přecitlivělé dítě, co dělat, když prarodiče děti kazí, když se dítě ráno loudá a mnoho dalších dotazů. Praktické rady vás jistě osloví.

4. Agresivita u dětí, drzé dítě, negativismus

Na otázku „Jak reagovat na agresi u ostatních dětí“ radí, ovlivňovat to, co ovlivnit můžeme. Reagovat na situaci tak, abychom odstranili možnost být agresivní a vypěstovali návyk, že se nevhodné chování nevyplácí.

Výchova dětí začíná pozdě a ve výchově je mnoho negativismu. Rodiče se mohou naučit pozitivně jednat a přenést na děti tento vzor. Ne soustavné zákazy a negace, ale pozitivně a příkladem. Je zajímavé, že si své negativní postoje ani neuvědomujeme a neustálá NE ani neslyšíme. Zabíjíme u dětí sebedůvěru a nenecháme je samostatně myslet a jednat, ani přiměřeně věku rozhodovat.

Matky vládnou výchově, otcové se z výchovy stahují přesto, že jejich úloha je ve výchově chlapců i dívek nezastupitelná. Jako vzor mužského chování pro chlapce a na úrovni vztahové pro dívky.

Přednáška je velmi dobrý náhled na situaci pro rodiče i pedagogy, kteří mají zájem uvidět možnosti a zavést změnu, pokud uvidí možnost, která pomůže oběma stranám. Vždyť děti jsou dobrými učiteli.

5. Puberta a agresivita i u dětí z dobrých rodin

Téma, které Vás určitě osloví a čím dříve s výchovou k odpovědnosti a samostatnosti začnete, tím lépe se Vám i dětem v pubertě povede. V pubertě je již člověk hotový a výchova vlastně končí. Dobrou pubertu si musíme připravit již od věku 6 let, kdy začínáme vést dítě k pravidelným povinnostem. Puberta sčítá chyby naší výchovy. To, co dítěti nevadí, puberťáka dráždí. Co puberťák neunese? Napomínání - je samostatný.
Poučování – vnímá jako nadřazenost. My vypínáme dětem mozek a posluhujeme, abychom se cítili nepostradatelní. Trpíte-li snahou pečovat - kupte si raději morčata.  Pečování to je ničení, hezké dětství to je úspěch! Úspěch zažije dítě z toho, že ho někdo potřebuje, počítá s ním, je užitečné pro rodinu a podílí se, dostane pochvalu a uznání. Pokud děti nebyly vedeny a jsou jen napomínány a poučovány, jejich agresivita roste. Chtějí posluhu, která jim ovšem nevelí! Chtějí právo + svobodu a musíme je naučit, že druhá polovina rovnice je povinnost a odpovědnost. O pubertě rozhodují vzory! Syn pečuje o matku, nikdy naopak! Proč neumí rodič vychovávat? Nemá své zájmy a tak posluhuje, chce zůstat nepostradatelný, napodobuje starý svět, který už není. 

Rizika sexuální aktivity:
neodpovědnost - nesoběstačnost - závislost - vydírání,
neschopnost starat se (teď o mámu či tátu, pak o potomka).

Pokud mají vychovanou odpovědnost, není se čeho obávat.

V záznamu přednášky, která trvá více jak 150 minut, se dozvíte i spoustu dalších myšlenek. Některým se zasmějete, u některých se přistihnete, že je to možná pro Vás téma, o kterém stojí zato přemýšlet. Přejeme Vám, abyste si kamarádskou pubertu stihli připravit včas anebo přizvali starší děti ke spolupráci na řešení, stejně tak, jako rodiče ze Svitav. Ukázka vizte https://www.youtube.com/watch?v=HWlCx--_quM

V případě zájmu  o zápůjčku kontaktujte Lenku Svobodovou (lenka.svobodova(zavináč)masceskysever.cz), domluvte termín zápůjčky a způsob předání.

Bezplatné zápůjčky přednášek Dr. Lidmily Pekařové na DVD realizujeme v rámci projektu MAP II. Zápůjčky a promítání probíhají výhradně zdarma pro aktéry ve vzdělávání v ORP Rumburk a ORP Varnsdorf. Náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Projekt realizuje MAS Český sever, z.s.