Veletrh cestovního ruchu v České Kamenici
22.1.2020
Dotace z IROP pomohou ve Šluknovském výběžku
30.1.2020
Veletrh cestovního ruchu v České Kamenici
22.1.2020
Dotace z IROP pomohou ve Šluknovském výběžku
30.1.2020

Aktuality


 Změna ve vedení MAS Český sever

Novým předsedou MAS Český sever byl členy představenstva v úterý 21. ledna 2020 zvolen DSO Tolštejn, který bude v MAS zastupovat paní Bc. Petra Vojtěchová, současná místostarostka obce Rybniště. 

Představenstvo MAS je devítičlenné a je voleno na dobu 3 let. Jeho členové jsou voleni ze členů MAS, přičemž veřejný sektor nemůže být zastoupen více než 49 % hlasovacích práv. Složení představenstva MAS schvaluje Valná hromada. V současnosti v představenstvu působí 7 zástupců soukromého sektoru a 2 zástupci veřejného sektoru. V kompetenci představenstva je rozhodovat o všech věcech spolku, které nepatří do působnosti Valné hromady, vytvářet odborné komise, vydávat vnitřní předpisy spolku, schvalovat výzvy k podávání žádostí o dotaci, vybírat projekty k realizaci, stanovit výši alokace na projekty atd.

Kolektiv MAS Český sever děkuje panu Miroslavu Jemelkovi za jeho dosavadní působení ve vedení MAS Český sever v uplynulých letech, těší se na spolupráci s paní Petrou Vojtěchovou a přeje jí v její nové roli mnoho sil a úspěchů při práci ve prospěch našeho regionu.