Strategie CLLD MAS Český sever byla schválena
1.2.2016
Strategie CLLD byla odeslána na MMR ČR k hodnocení
4.3.2016
Strategie CLLD MAS Český sever byla schválena
1.2.2016
Strategie CLLD byla odeslána na MMR ČR k hodnocení
4.3.2016

Aktuality MAS


 Zpravodaj MAS Český sever/jaro 2016

Vydali jsme nové jarní číslo Zpravodaje MAS Český sever. Z obsahu upozorňujeme na článek o schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2014 - 2020, dále přinášíme rekapitulaci všech podpořených projektů v uplynulém programovém období, informujeme o významu lokální ekonomiky...

Milí čtenáři a přátelé MAS Český sever,

po delší odmlce přinášíme nové číslo našeho zpravodaje, v němž především mapujeme naši činnost v uplynulém programovém období a napovídáme, jakým směrem se bude ubírat rozvoj našeho regionu v příštích letech. 

Zpravodaj je zdarma ke stažení v příloze této aktuality.

Hezké čtení!

Kancelář MAS Český sever, z. s.

info@masceskysever.cz


Dokument ke stažení

  Zpravodaj MAS Český sever jaro 2016 (pdf 3.25 MB)