Co nabízíme


 

Naše služby obsahují vše, co je k získání dotace potřeba

Přistupujeme individuálně ke každému klientovi se snahou přizpůsobit projekt požadavkům poskytovatele dotace a hledání optimálního řešení.

Kontaktuje nás

Dotační poradenství

 • Poskytování pravidelných informací o vyhlášených dotačních programech a grantech, financovaných z národních a evropských zdrojů
 • Bezplatná konzultace Vašeho projektového záměru
 • Analýza nabídek vhodných dotačních titulů a doporučení vhodných zdrojů financování
 • Monitorování situace v případě, kdy vhodný dotační titul není k dispozici

 

Příprava žádosti

 • Zpracování žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace včetně příloh (studie proveditelnosti, rozpočet projektu, ekonomické hodnocení) a následné podání žádosti
 • Konzultace projektu s poskytovatelem dotace, aby se maximalizoval bodový zisk při hodnocení projektu
 • Spolupráce s dalšími subjekty při přípravě záměru (projektanti, energetičtí auditoři apod.)

 

Řízení projektu

 • Zajištění administrace, doplnění dokladů a informací vyžadovaných poskytovatelem dotace před podpisem smlouvy nebo vydání rozhodnutí o dotaci
 • Administrace případných změn v projektu
 • Pravidelné konzultace s poskytovatelem dotace – eliminace rizika vrácení či snížení dotace

 

Ukončení projektu

 • Zpracování závěrečné zprávy projektu a podání závěrečné žádosti o platbu
 • Vypořádání s případnými připomínkami
 • Kontrola veškeré dokumentace k projektu
 • Dostanete od nás informace a poučení pro udržitelnost projektu


Udržitelnost projektu

 • Zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti
 • Poskytnutí poradenské služby k udržitelnosti projektu, konzultace případných změn
 • Vypořádání případných nejasností

Máme připravený tým

Zajišťujeme komplexní zastoupení v celém průběhu administrace projektů.

Poskytujeme konzultace a organizační pomoc ve všech fázích projektů a zajistíme hladký průběh projektu od jeho záměru až po jeho ukončení.

Naše služby Vám umožní minimalizovat rizika ztráty dotace. Pomůžeme Vám s realizací projektů z dotačních programů IROP, OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost, Program rozvoje venkova.

Naší předností je velmi dobrá znalost regionu

Máme zkušenosti se zpracováním strategických dokumentů komunitním způsobem