Výstupy z projektu


 
 

Vypracování KPSSŠ pro 18 obcí Šluknovského výběžku do roku 2023

  • zajištění a koordinace procesu komunitního plánování sociálních služeb
  • zpracování analýzy a podkladů pro vytvoření KPSSŠ
  • vytvoření návrhu KPSSŠ a jeho následné konzultování širokou skupinou politiků, úředníků, odborníků z řad poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů/zájemců o služby a veřejností
  • vzdělávání účastníků procesu plánování
  • nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a Ústeckým krajem

Aktualizace stávajícího Katalogu sociálních služeb

  • dalším cílem projektu je rovněž aktualizace stávajícího Katalogu sociálních služeb, a to v elektronické formě pro umístění na webové stránky poskytovatelů i obcí regionu.
  • katalog bude obsahovat informace o rozsahu a četnosti sociálních služeb poskytovaných v regionu a v jednotlivých obcích včetně kontaktů na jejich poskytovatele.
  • díky aktualizaci Katalogu sociálních služeb dojde ke zlepšení povědomí o poskytovaných sociálních službách u všech zainteresovaných skupin