Dokumenty, publicita


 

Komunitní plán sociálních služeb na Šluknovsku

  Komunitní plán sociálních služeb na Šluknovsku pro období 2019-2023

Komunitní plán sociálních služeb byl schválen na jednání SPRŠ dne 13.12.2018, usnesením č. 2/2018.


Katalog sociálních a navazujících služeb pro oblast Šluknovska

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb
V rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Šluknovsku byl aktualizován Katalog sociálních a na ně navazujících služeb dostupných pro občany Šluknovského výběžku, který byl součástí Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit pro roky 2013 - 2017.
Odkaz pro umístění banneru na webové stránky zde


Podklady pro zpracování Komunitního plánu sociálních služeb Šluknovska

Pracovní verze Komunitního plánu sociálních služeb Sluknovska
  Pracovní verze KPSSŠ


SWOT analýzy 2018
  PS Rodiny, děti, mládež

  PS Senioři

  PS Osoby v krizi a sociálně vyloučené

  PS Osoby ohrožené drogou

  PS Osoby zdravotně znevýhodněné

 Analýza potřeb


Dotazníkové šetření v obcích Šluknovska - pracovní materiál (zip.soubor)
KPSSŠ průzkum dotazníky obcí


Tabulky - pracovní materiál
  Tabulka Potřeby & služby - PS Senioři

  Tabulka Potřeby & služby - PS Sociálně vyloučení

  Tabulka Potřeby & služby - PS Osoby ohrožené závislostmi

  Tabulka Potřeby & služby - PS Osoby se zdravotním postižením

  Tabulka Potřeby & služby - PS rodina, děti, mládež


Mapy dostupnosti sociálních služeb na Šluknovsku - pracovní materiál
  Mapy dostupnosti sociálních služeb


Komunitní a strategické plány rozvoje sociálních služeb 
  Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit pro roky 2013 - 2017
  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016 - 2018
  Strategický plán sociálního začleňování města Rumburk a obce staré Křečany pro období 2017 - 2020
  Strategický plán sociálního začleňování města Varnsdorf pro období 2017 - 2020
  Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období 2015 - 2018
  Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku 2004 - 2008


Zákony
  
Občanský zákoník 2012
  Zákon o sociálních službách 108_2006_Sb
  Zákon o sociálních službách - 1_10_2017