Nové regionální výrobky z Českosaského Švýcarska
27.11.2019
EDUbus byl skvělý, roboti byli hustý
28.11.2019

Aktuality


 Klimatická změna I: sucho 

Pracovní skupina Enviro 2019, která pracuje při Národní síti MAS ČR, vydala manuál, který má sloužit starostům, kterým není lhostejná kvalita životního prostředí a hodlají se současnou klimatickou krizí na území obce či města aktivně zabývat.

MAS manual na web

Vydání publikace finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí.