Výzva č. 1 k předkládání záměrů v rámci IROP
18.12.2023
Výzva č. 2 k předkládání záměrů v rámci IROP
18.12.2023
Výzva č. 1 k předkládání záměrů v rámci IROP
18.12.2023
Výzva č. 2 k předkládání záměrů v rámci IROP
18.12.2023

 


 


Výzva č. 3 k předkládání záměrů v rámci IROP 

MAS Český sever  vyhlašuje výzvu č. 3  k podávání záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - Cestovní ruch. Text výzvy a další informace naleznete v odkazech níže.

Datum a čas vyhlášení Výzvy č. 3: 18. 12. 2023, 8:00 h

Zahájení příjmu záměrů na MAS (mimo MS21+): 18. 12. 2023, 8:00 h

Ukončení příjmu záměrů na MAS (mimo MS21+): 31. 1. 2024, 15:00 h

Projektový záměr, včetně příloh, podá žadatel nejpozději v den ukončení příjmu projektových záměrů datovou schránkou MAS Český sever, z.s, ID datové schránky: qm8dntj

Kontakt pro poskytování informací ze strany MAS Český sever: Hana Kracmanová (mail: kracmanova@masceskysever.cz, tel. 602 349 235) v době úředních hodin. 

Dokumenty ke stažení:

3. výzva CLLD MAS Český sever IROP Cestovní ruch

Příloha č. 1 Formulář projektového záměru Cestovní ruch (.pdf)

Příloha č. 1 Formulář projektového záměru Cestovní ruch(.doc)

Příloha č. 2 IROP Cestovní ruch

Příloha č. 3 Seznam investičních záměrů Programového rámce IROP

Příloha č. 4 Kritéria pro věcné hodnocení