1. Společné jednání realizačního týmu a pracovních skupin MAP IV
12.4.2024
Výsledky věcného hodnocení IROP – Výzva č. 2 – Obnova kulturních památek
12.4.2024
1. Společné jednání realizačního týmu a pracovních skupin MAP IV
12.4.2024
Výsledky věcného hodnocení IROP – Výzva č. 2 – Obnova kulturních památek
12.4.2024