Aktuální výzva pro regionální výrobce
14.6.2023
Komunitní rozvoj na Šluknovsku
11.7.2023
Aktuální výzva pro regionální výrobce
14.6.2023
Komunitní rozvoj na Šluknovsku
11.7.2023

Aktuality


 


Liberecký kraj podpořil činnost naší MAS

Liberecký kraj již po několik let finančně podporuje činnost naší MAS. Také v letošním roce uzavřel Liberecký kraj s MAS Český sever dne  smlouvu č. OLP/1193/2023 o poskytnutí účelové dotace ze svého rozpočtu na projekt „Podpora činnosti MAS Český sever - mzdové výdaje“. Smlouva o poskytnutí dotace na uvedený projekt byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 849/23/RK ze dne 16. 5. 2023.

Finanční prostředky z rozpočtu Libereckého kraje budou použity výhradně na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je zajištění poradenského servisu pro obce a potenciální žadatele z obcí v území MAS Český sever, které spadají do Libereckého kraje. Realizace projektu bude probíhat od 1. ledna do 31. prosince 2023.