Aktuální výzva pro regionální výrobce
14.6.2023
Komunitní rozvoj na Šluknovsku
11.7.2023

Aktuality


 


Liberecký kraj podpořil činnost naší MAS

Liberecký kraj již po několik let finančně podporuje činnost naší MAS. Také v letošním roce uzavřel Liberecký kraj s MAS Český sever dne  smlouvu č. OLP/1193/2023 o poskytnutí účelové dotace ze svého rozpočtu na projekt „Podpora činnosti MAS Český sever - mzdové výdaje“. Smlouva o poskytnutí dotace na uvedený projekt byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 849/23/RK ze dne 16. 5. 2023.

Finanční prostředky z rozpočtu Libereckého kraje budou použity výhradně na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je zajištění poradenského servisu pro obce a potenciální žadatele z obcí v území MAS Český sever, které spadají do Libereckého kraje. Realizace projektu bude probíhat od 1. ledna do 31. prosince 2023.