Aktuality


 
25.2.2020

Výstava Geologie a hydrologie

Přijměte pozvání na vernisáž výstavy Geologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem, která představí výsledky projektu ResiBil. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 10. března v 17 hodin. Výstava potrvá do 3. dubna 2020.
24.2.2020

„Provoz 13“ – nový sociální podnik

Nový sociální podnik Farní charity Česká Lípa s pobočkou v Novém Boru se zabývá renovací starého nábytku, mezi nabízenými službami najdete také pomoc se zařízením sociálních bytů.
23.2.2020

Klimatická změna I: sucho (manuál pro starosty)

Pracovní skupina Enviro 2019, která pracuje při Národní síti Místních akčních skupin ČR, vydala manuál pro starosty, který by měl obcím pomoci v základní orientaci v možnostech, jak nejlépe čelit současné klimatické krizi.
18.2.2020

Výzva pro regionální výrobce

Přihlaste svůj produkt do jarního kola certifikace značkou „Českosaské Švýcarsko regionální produkt®“.
18.2.2020

Klenoty barokního sochařství v Čechách jsou tématem letního semestru VU3V

V úterý 4. února letošního roku byl zahájen letní semestr Virtuální univerzity třetího věku, který pořádá MAS Český sever ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity Praha.
16.2.2020

Vybíráte školu pro svého budoucího prvňáčka?

Máte doma předškoláka nebo předškolačku a vybíráte pro něj nebo pro ni školu? Využívejte dní otevřených dveří a přijďte na besedu.
13.2.2020

Turistický festival s muzikou!

V Krásné Lípě se již tuto sobotu od 13.30 hodin uskuteční první ročník turistického minifestivalu s názvem JDEME DO HOR!
11.2.2020

Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem

Dva běhy dvoudenního akreditovaného semináře s tímto názvem pořádá  MAS Český sever v rámci projektu MAP II ve spolupráci s Nová škola, o.p.s. pro čtyři desítky účastníků. Obsahem je vhodné nastavení spolupráce asistenta pedagoga a učitele, aby bylo vzdělávání efektivnější.
30.1.2020

Dotace z IROP pomohou ve Šluknovském výběžku

Dotace pomohou na Děčínsku v sociálních službách, vzdělávání i v bezpečnosti dopravy
22.1.2020

Změna ve vedení MAS Český sever

Novým předsedou MAS Český sever byl 21. ledna 2020 zvolen DSO Tolštejn, který v MAS bude zastupovat paní Bc. Petra Vojtěchová.
22.1.2020

Veletrh cestovního ruchu v České Kamenici

Druhý ročník veletrhu cestovního ruchu pro Lužické hory a České Švýcarsko se bude konat 6. února v Domě kultury v České Kamenici.
16.1.2020

Co se mění v legislativě pro školy

Ve čtvrtek 16.1.2020 se semináře ke změnám legislativy, které dopadají na fungování škol, zúčastnilo 43 vedoucích zaměstnanců a zástupců škol. Mezi změnami školského zákona, zákoníku práce stojí školy před zásadní změnou financování.
6.1.2020

Podpora začínajících podnikatelů v ÚK

6. ledna 2020 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“. Cílem programu je zvýšení ekonomické konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou podnikatelského prostředí regionu.
6.1.2020

Jak nastartovat inovace ve firmách

Inovační centrum Ústeckého kraje společně s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a agenturou CzechInvest Vás srdečně zvou k návštěvě  akce Jak nastartovat inovace ve firmách.
16.12.2019

Šťastné a veselé!

Klidné a spokojené prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a pohody v roce 2020 vám přeje kolektiv MAS Český sever.
11.12.2019

Proč je důležité umět číst

Žijeme v čase, kdy příběhy, rozjímání nad nimi, čtení a knihy vytlačuje jiná zábava. Pro děti jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Varnsdorfu připravili tvůrčí besedy. Děti se hravou formou dozvídají, jak je důležité učit se první písmenka, umět číst a co jim může knihovna nabídnout.
10.12.2019

Podpora komunitního života na venkově 2019 v Ústeckém kraji

V pondělí 9. 12.  se uskutečnilo zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje, na kterém Eva Hamplová prezentovala výsledky projektu Podpora komunitního života na venkově 2019.
30.11.2019

Myslím v obrazech. Slova jsou pro mě cizím jazykem.

Myšlení dětí s PAS probíhá jinak. Dva dvoudenní semináře k efektivnímu vzdělávání dětí s PAS v MŠ a ZŠ proběhly v posledním listopadovém týdnu.
29.11.2019

Výzva MAS č. 2 – OP ŽP – realizace sídelní zeleně

MAS Český sever vyhlásila 29. 11. 2019 Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu z OP Životní prostředí, zaměřených na realizaci sídelní zeleně.
29.11.2019

Výzva MAS č. 3 – OP ŽP – výsadby dřevin

MAS Český sever vyhlásila 29. 11. 2019 Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o podporu z OP Životní prostředí, zaměřených na výsadbu dřevin.