1. Jednání Řídícího výboru MAP IV
21.3.2024
Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+
27.3.2024
1. Jednání Řídícího výboru MAP IV
21.3.2024
Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+
27.3.2024

Aktuality


 


Program obnovy venkova Ústeckého kraje vyhlášen

 

Pro rozvoj venkova Ústeckého kraje je pro obce do 3 000 obyvatel v roce 2024 připraveno 45 milionů korun. Většina financí půjde do zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov a do zlepšení nekomerčních služeb. Příjem žádostí proběhne v termínu od 8. do 26. dubna 2024.

Program obnovy venkova je zaměřen kromě jiného na tyto oblasti podpory (oblasti nelze v rámci jedné žádosti kombinovat): 

• Obecní úřad – vnitřní stavební úpravy 

• Obecní úřad – oprava fasády, výměna oken a dveří, oprava střešní konstrukce a oprava střešní krytiny 

• Pořízení elektronické úřední desky 

• Mateřská škola, základní škola – vnitřní stavební úpravy 

• Mateřská škola, základní škola – oprava fasády, výměna oken a dveří, oprava střešní konstrukce a oprava střešní krytiny, oplocení 

• Kulturní dům – vnitřní stavební úpravy 

• Kulturní dům – oprava fasády, výměna oken a dveří, oprava střešní konstrukce a oprava střešní krytiny 

• Zdravotnická zařízení – vnitřní stavební úpravy 

• Zdravotnická zařízení – oprava fasády, výměna oken a dveří, oprava střešní konstrukce a oprava střešní krytiny 

• Prostory občanské vybavenosti – Knihovny, střediska volného času, fit centra, klubovny – vnitřní stavební úpravy 

• Workoutové prvky – pouze investiční charakter projektu 

• Místní a účelové komunikace 

• Chodníky 

• Cyklostezka a cyklotrasa 

• Technická infrastruktura – veřejné osvětlení pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů nízkého napětí (součástí žádosti bude žádost o stavební povolení od EZ o realizaci rozvodů NN v roce 2024, realizace do 31/8 2026).

Podrobnosti k výzvě naleznete na tomto odkaze

Výše dotace se pohybuje od 50 do 90 % (podle počtu obyvatel) - 90 % obce do 300 obyvatel. Maximální výše dotace je 1 mil. Kč.

 Administraci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje zajišťuje odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.