Program obnovy venkova Ústeckého kraje vyhlášen
22.3.2024
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
28.3.2024
Program obnovy venkova Ústeckého kraje vyhlášen
22.3.2024
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
28.3.2024

Aktuality


 


Novinky z Partnerství pro vzdělávání 2030+

 Partnerství pro vzdělávání 2030+ se rozrostlo o tři nové partnery. Nově podepsali Memorandum Partnerství pro vzdělávání 2030+ v roli odborného partnera děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Miroslav Petr. Za vydavatelství Wolters Kluwer jeho ředitel Petr Král spolu s šéfredaktorkou časopisu Řízení školy Naděždou Eretovou. Konzultačním partnerem se stal Národní pedagogický institut ČR, za který podepsala dokument náměstkyně ředitele NPI Klára Bezděková.

 Dne 26. března byla pokřtěna nová odborná publikace ke třetímu roku existence Partnerství pro vzdělávání 2030+, ve které je shrnuto nejen vše, na čem se pracovalo během minulého roku, ale také je to zasazeno do širšího kontextu problematiky tvorby vzdělávacích politik a principu participace.

Do publikace přispělo svými odbornými texty šest výrazných osobností a na výsledku je to znát.
Autoři se věnují teoretickým východiskům, na nichž Partnerství staví (participace, otevřené vládnutí, kolektivní dopad) a především shrnují výsledky více než tříletého úsilí expertů ze zapojených organizací.

Publikace je volně ke stažení ZDE.