Modifikace výzvy OP TAK/2
29.2.2024
Zážitky a akce 2024
15.3.2024
Modifikace výzvy OP TAK/2
29.2.2024
Zážitky a akce 2024
15.3.2024

Aktuality


 


Dotační zpravodaj pro obce a firmy

únor 2024

V dotačním zpravodaji připravovaném Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje naleznete přehled  aktuálně vyhlášených, nově vyhlášených i připravovaných nástrojů podpory pro obce a podniky. 

Z nových dotačních příležitostí vybíráme: 

- Sociální bydlení  (program IROP): Podporuje se pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

- Podpora přípravy velkých projektů (výzva Národní plán obnovy):  Pořízení projektové dokumentace, příprava soutěžní dokumentace, studie stavebně technologického řešení, studie proveditelnosti, realizace architektonické soutěže, příprava smluv.

 - Podpora ochrany vesnických památkových rezervací a zón (program Ministerstva kultury): Pořízení plánu ochrany pro tyto lokality.

- Zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (program Ministerstvo zemědělství):  Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury.

- Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách (Modernizační fond): Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách či jiné infrastruktuře včetně přístřešků.

- Oranžový přechod (Nadace ČEZ):  instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu.

- Oranžové hřiště (Nadace ČER): Podpora výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť.

Celé znění zpravodaje naleznete ZDE.

Nevíte si rady? Chcete vědět víc? Pomůžeme, poradíme, připravíme. Ozvěte se nám.