On-line kurzy zdarma od Society for All (SOFA)
26.2.2024
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
2.3.2024
On-line kurzy zdarma od Society for All (SOFA)
26.2.2024
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
2.3.2024

Aktuality


 


Modifikace výzvy OP TAK/2

 

Malé a střední podniky mohou získat prostředky na pořízení technologií a zařízení z OP TAK.

Dochází k modifikaci výzvy OP TAK/2 vyhlášené 5.2.2024 

Změny se týkají termínu ukončení příjmu žádostí, který se posouvá na 22.3.2024 12 hodin. Výše alokace se zvyšuje na 3 648 764,75 Kč. Zároveň dochází ke změně šablony Přílohy č.3 - Projektový záměr

MAS Český sever má schválený programový rámec  Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027. Pro MAS je v tomto období určena priorita PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOST, aktivita Technologie pro MAS.

Program je zaměřen na podporu malých a středních podniků. 

Na co je možné žádat: pořízení nových technologií a zařízení s navazující možností digitalizace a automatizace výroby.

Termín vyhlášení výzvy: 5.2.2024 ve 12:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:  26.2.2024; 12:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 22.3.2024; 12:00:00

Způsob podávání žádostí datovou schránkou.

Výše alokace: 3 648 764,75 Kč 

Míra dotace je stanovena na 50% v režimu de minimis. 

Maximální výše projektu (celkových způsobilých výdajů) nesmí přesáhnout 2 mil. Kč.

Veškeré podrobnosti a náležitosti jsou stanoveny Výzvou, resp. její modifikací (vizte níže).

Seminář pro žadatele se uskutečnil dne 14.2.2024 ve 14 hodin na adrese kanceláře MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf - 1. patro.

Zveřejňované dokumenty: 

Výzva 2 OP TAK - modifikace 

Povinná osnova Příloha 3.  Podnikatelský záměr (aktualizace 26-1-2024)

Interní postupy MAS Český sever

K předložení projektového záměru je povinný seminář nebo konzultace.

Kontakt: hamplova@masceskysever.cz