DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
4.1.2023
KOMUNITNÍ ENERGETIKA
9.1.2023
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
4.1.2023
KOMUNITNÍ ENERGETIKA
9.1.2023

Aktuality


 


Realizujeme projekt komunitně vedeného místního rozvoje

 

Od ledna tohoto roku realizujeme projekt z programu OP TP s názvem "MAS - MAS Český sever - CLLD_033_U" - registrační číslo projektu CZ.07.02.01/00/22_003/0000026.

Projekt MAS - MAS Český sever - CLLD_033_U je zaměřen na aktivity spojené s realizací SCLLD - příprava, řízení, zajištění administrativní kapacity MAS a všechny aktivity související s realizací projektů v území MAS (animace území, vyhlašování výzev, výběr projektů, vzdělávání, získávání zkušeností, publicita, provozní výdaje apod.)

Realizací projektu budou zvýšeny administrativní schopnosti MAS, budou zajištěny potřeby personálních kapacit kanceláře MAS tak, aby byla zajištěna animace a absorpční kapacita území. Jedná se o projekt provozního charakteru.