OP Životní prostředí

29.3.2018

Výzva MAS Český sever – OP ŽP – Invazní rostliny

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje dne 29. 3. 2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 29. 3. 2018 od 9 hodin, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 29. 3. 2018 od 9 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 29. 6. […]