Organizační struktura MAP IV

Podoba organizační struktury MAP IV (dále jen „MAP“) byla sestavena po dohodě s klíčovými aktéry
ve vzdělávání s ohledem na specifika území ORP Varnsdorf a Rumburk.

Organizační struktura popisuje rozdělení rolí mezi Řídícím výborem MAP (dále též „ŘV“), realizačním týmem MAP (dále též „RT“) a jednotlivými pracovními skupinami (dále též „PS“).

 

Organizační struktura MAP IV je znázorněna v následujících grafech: