Nabídka vzdělávání pro pedagogy
8.10.2021
Vzdělávací akce pro pedagogy zdarma
14.10.2021
Nabídka vzdělávání pro pedagogy
8.10.2021
Vzdělávací akce pro pedagogy zdarma
14.10.2021

Aktuality


 Setkání "Jak nevyhořet v národním parku" se vyvedlo

V projektu MAP II jsme pro regionální aktéry ve vzdělávání na přelomu září a října uspořádali dvoudenní pracovní setkání. Dva dny nabité vzděláváním se uskutečnily v neodolatelném prostředí národního parku České Švýcarsko.

První den byl věnován osobnostnímu rozvoji. Proběhl v prostorách Resortu U Fořta na Mezné a přilehlém venkovním hřišti.  Pracovalo se ve skupinách či týmech. Účastníci procházeli praktickým nácvikem. Vyzkoušeli si prezentaci i sebeprezentaci, diskutovali o jednání v různých složitých i nepříjemných situacích. V neposlední řadě se mluvilo o radosti či uspokojení z naplnění očekávání a především významu vlastních očekávání, která by neměla být v řadě poslední. Při venkovních aktivitách účastníci trénovali spolupráci, očekávání, sebeřízení, motivaci. Uvědomili si význam srozumitelnosti v komunikaci, potřeby dohody na pravidlech, delegování a rozvržení rolí.

Podvečerní soutěžní kvíz zakončil informativní schůzku k možnostem financování mezinárodního vzdělávání na školách z programu Erasmus+. Účastníci pokračovali večerním zážitkovým kvízem rozlosováni do pěti soutěžních týmu. Výherci obdrželi regionální produkty, např. žížalí trus, dřevěné uhlí z milíře, rybičku z Mikova, anebo upomínkové předměty, např. plakáty MŠMT.

Druhý den se účastníci vzdělávali zážitkově. Venkovní exkurzi v prostředí Jetřichovických vyhlídek připravili Jakub a Jarmila Judovi ze Správy NP ČŠ.  Lektoři provedli velmi poutavě účastníky terénem pískovcových skal přes Mariánu (vyhlídku), Vilemíninu stěnu a Pohovku zpět do Jetřichovic. V průběhu exkurze byl výklad k přírodním úkazům i lidským výtvorům doplněn o praktické ukázky naučných her pro děti, které mohou pedagogové snadno do výuky začlenit. Velký zájem vzbudila larva mravkolva běžného (pamětníci Ondřeje Sekory vzpomenou na Ťutínka) i vyzkoušení si kapesního mikroskopu k pozorování prášenky žluté (lišejníku s lidovým názvem sírák).

Vzdělávací akce proběhla díky finanční podpoře EU prostřednictvím OP VVV, za kterou tímto děkujeme :-)

Projekt: "Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a pro území SO ORP Rumburk", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP VVV.  Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Projekt realizuje MAS Český sever, z.s.