DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
6.10.2021
Setkání „Jak nevyhořet v národním parku“ se vyvedlo
8.10.2021
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
6.10.2021
Setkání „Jak nevyhořet v národním parku“ se vyvedlo
8.10.2021

Aktuality


 Nabídka vzdělávání pro pedagogy

vzdělávání pedagogové

Katedra matematiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí na Labem srdečně zve všechny učitele matematiky a učitele prvního stupně ZŠ na celostátní konferenci učitelů Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let, která je akreditovaná jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a která proběhne ve dnech 14. 16. října 2021 v Ústí nad Labem. Další informace jsou k dispozici zde: https://jum.ujep.cz/. Registrace je otevřená do 4. října 2021 a probíhá zde: https://jum.ujep.cz/registrace/.

Agentura pro sociální začleňování zve k účasti na online regionální konferenci: Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání v Plzeňském kraji, která se koná v rámci projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami dne 27.10. 2021 od 8:30 do 16:30. Konference je určena především pracovníkům škol a školských zařízení, zástupcům zřizovatelů a školských organizací, pracovníkům krajských akčních plánů, místních akčních plánů, neziskových organizací a další odborné veřejnosti. Cílem konference je představit stav sociálního vyloučení v regionu a v obecnějších souvislostech ozřejmit, jak se sociální zázemí dětí a žáků promítá do jejich školního úspěchu. Sociální znevýhodnění bude představeno nejen jako objektivní překážka k plnohodnotnému vzdělávání, ale také jako oblast, jejíž negativní vliv je možné vhodnými opatřeními a ve spolupráci různých aktérů snižovat. Příspěvky se zaměří na využívání dostupných nástrojů a sítí podpory sociálně znevýhodněných žáků a na důležitost podpůrných profesí.  Bližší informace o programu a přihlášku naleznete na: https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-plzensky-kraj/ Registrace účastníků probíhá do 21.10.2021.

Pro ředitele a další členy vedení škol je pořádána oblastní konference projektu SYPO na téma Role vedení školy při budování mediálního obrazu školy. Bezplatná online konference se skládá z dopolední a odpolední části. V dopolední zazní prezentace lektorů, odpolední se věnuje workshopům či skupinovým konzultacím k danému tématu.  Podrobný rozpis včetně odkazů na přihlášení naleznete v tabulce níže.

Termín

Lektoři

Přihlášení a více informací

6. 10. 2021

·         Mgr. Jaroslav Poláček, ředitel ZŠ v Hrádku nad Nisou

·         Bc. Aleš Durďák, content specialista se zaměřením na marketing v online médiích a autor publikace „Jak prezentovat školu v médiích a na sociálních sítích“

·         MgA. Ivana Honsnejmanová, ředitelka sítě soukromých mateřských škol

·         Mgr. Iveta Myšková, ředitelka ZŠ a MŠ Okna, a Mgr. Milan Bárta, učitel ZŠ a MŠ Okna

přihlásit se můžete ZDE

14. 10. 2021

·         Mgr. Petr Baueršíma, ředitel ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou

·         Mgr. Jan Kodet, pedagog a PR pracovník Gymnázia Jihlava

·         Věra Semotánová, ředitelka MŠ ve Strmilově

·         Mgr. Jaroslav Poláček, ředitel ZŠ v Hrádku nad Nisou

přihlásit se můžete ZDE

19. 10. 2021

·         Mgr. Jaroslav Poláček, ředitel ZŠ v Hrádku nad Nisou

·         Ing. Martina Prnková,  specialista sociálních sítí v NPI ČR

·         Mgr. Renata (Kasalová) Třísková, odborník na PR v státním, neziskovém  i komerčním sektoru a na mediální výchovu

·         Mgr. Karel Moric, MBA, ředitelem ZŠ a MŠ v Ludgeřovicích

přihlásit se můžete ZDE

4. 11. 2021

·         Bc. Aleš Durďák, content specialista se zaměřením na marketing v online médiích a autor publikace „Jak prezentovat školu v médiích a na sociálních sítích“

·         Mgr. Jaroslav Poláček, ředitel ZŠ v Hrádku nad Nisou

·         Mgr. Karel Moric, MBA, ředitelem ZŠ a MŠ v Ludgeřovicích

·         Ing. Milan Hausner, dlouholetý ředitel ZŠ, expert EUN, pověřenec pro ochranu osobních údajů pro školy a veřejnou správu, duchovní otec soutěže DOMINO, lektor a publicista.

přihlásit se můžete ZDE

Mobilní planetárium z. ú. nabízí vzdělávací programy pro žáky i pro učitele. Jedná se o akreditované kurzy pro pedagogy DVPP - vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti metodiky výuky. Nabídka zahrnuje kurzy související s astronomií, ale i kurz, jak pracovat s nadanými dětmi, jak "upéct" ve škole dobrý projekt, jak spravovat školní sociální sítě, vyučovat češtinu pro děti s jiným rodným jazykem či jak na zážitkovou výuku. Podrobnou nabídku naleznete zde.