Výzva MAS na Podporu komunitního života
4.10.2021
Nabídka vzdělávání pro pedagogy
8.10.2021
Výzva MAS na Podporu komunitního života
4.10.2021
Nabídka vzdělávání pro pedagogy
8.10.2021

Aktuality


 


Dotační zpravodaj pro obce a firmy – ZÁŘÍ 2021

Aktuální přehled dotačních programů pro obce a firmy.

KE STAŽENÍ ZDE

 

Mezi zajímavé novinky pro obce patří:

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 1. října 2021 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli:

Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021

 Nejzazší termín zahájení realizace akce: 30.září 2022

Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2023

 Pro obce do 3000 obyvatel jsou vyhlášeny následující dotační tituly:

Podpora obnovy místních komunikací – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)

Podpora obnovy sportovní infrastruktury – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč)

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

  • Kulturní domy
  • Budovy se sídlem obecních úřadů,
  • Knihovny
  • Multifunkční domy
  • Školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), vč. prostor pro družinu a školní jídelnu

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku - dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 100 tis. Kč, max. 2 mil. Kč)

 

Pro obce s 3001 až 10 000 obyvatel jsou vyhlášeny následující dotační tituly:

Podpora obnovy místních komunikací – dotace až do výše 70% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)

Podpora obnovy sportovní infrastruktury – dotace až do výše 70% uznatelných nákl adů (min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč)

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – dotace až do výše 70% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 20 mil. Kč)

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

  • Kulturní domy
  • Budovy se sídlem obecních úřadů,
  • Knihovny
  • Multifunkční domy
  • Školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), vč. prostor pro družinu a školní jídelnu

Podrobnosti zde: 

 

 

Rok 2022 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Podrobnosti zde: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/rok-2022-rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktu