Seminář – Dotační možnosti obcí
20.9.2021
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
6.10.2021
Seminář – Dotační možnosti obcí
20.9.2021
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
6.10.2021

Aktuality


 


Výzva MAS Český sever na podporu komunitního života na venkově

 

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje dne 4.10. 2021 Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2019, který schválil Ústecký kraj Usnesením zastupitelstva č. 105/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021.

Příjem žádostí: od 25.10. 2021 do 27.10. 2021 (do 14 hodin)     

Předpokládaná alokace na výzvu: 243 826 Kč

Výše dotace: min. 10 tis. Kč, max. 30 tis. Kč pro jeden projekt. (tzn.  výše způsobilých výdajů min. 11.770,- Kč a max. 35.300,- Kč.).Na realizaci projektů tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů Dotace činí 85% způsobilých výdajů.

Realizace projektu: od 1.10. 2021 do  31.3. 2022

Oprávněný žadatel: o.p.s., spolek, ústav, církev na území MAS ČS (podrobnosti ve výzvě)

Na co lze žádat:

  1. Podpora spolkové činnosti v území (např. předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu, aktivity spolku)
  2. Podpora drobného komunitního života v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce)

 

 

Školení pro žadatele:

úterý 12.10. 2021, od 13 hod., zasedací místnost MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf.

Zájemce o účast na školení  prosíme o potvrzení účasti do 10.10. 2021 na: Yveta Slánková, tel.: 724 778 296, e-mail: slankova@masceskysever.cz

Kapacita zasedačky je omezena.

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

VÝZVA

Mapa území

Podrobný položkový rozpočet

Žádost o podporu

 

Kontakty pro poskytování informací

Kancelář MAS Český sever, z.s.: Národní 486, 407 47 Varnsdorf: