Seminář: Jak na polytechnické vzdělávání 30.5.2024
30.4.2024
Výzva MAS na Podporu komunitního života
6.5.2024
Seminář: Jak na polytechnické vzdělávání 30.5.2024
30.4.2024
Výzva MAS na Podporu komunitního života
6.5.2024

Aktuality


 


Dotační zpravodaj pro obce a firmy

duben 2024

V dotačním zpravodaji připravovaném Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje naleznete přehled  aktuálně vyhlášených, nově vyhlášených i připravovaných nástrojů podpory pro obce a podniky. 

Novinky v přehledu dotačních příležitostí k 30.4.2024:

- podpora začínajících podnikatelů  

- přeměna brownfieldů na lesy a lesoparky

- zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení

Připravují se dotace na: 

- zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, organizace Místních dnů pro klima a energii, pracovní místo (Pakt starostů pro klima a energii) 

- vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení, opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob života (např. dílny pro ergoterapii, tréninkové byty a pracoviště), vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně výchovné péče, předcházející umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy.

Celé znění zpravodaje včetně plánovaných harmonogramů národních dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj ČR naleznete ZDE.

Nevíte si rady? Chcete vědět víc? Pomůžeme, poradíme, připravíme. Ozvěte se nám.