Dotační zpravodaj pro obce a podniky
30.4.2024
Výtvarná soutěž – Místo, které mám rád
14.5.2024
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
30.4.2024
Výtvarná soutěž – Místo, které mám rád
14.5.2024

Aktuality


 


Výzva MAS Český sever na podporu komunitního života na venkově 2024

 

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje dne 6.5. 2024 Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2024.

Podpora komunitního života na venkově pro území MAS Český sever je financována z Programu rozvoje Ústeckého kraje. Program podporuje zejména spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území místní akční skupiny v obcích Ústeckého kraje formou jednorázové neinvestiční dotace.

Příjem žádostí: 20.5.2024– 24.5.2024 do 12:00 hodin

Předpokládaná alokace na výzvu: 665 326 Kč

Výše dotace: min. 10 tis. Kč, max. 30 tis. Kč pro jeden projekt. (tzn.  výše způsobilých výdajů min. 11.765,- Kč a max. 35.295,- Kč.). Na realizaci projektů tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů. Dotace činí 85% způsobilých výdajů.

 

Realizace projektu: od 1. 3 . 2024 do  31. 12. 2024

Oprávněný žadatel: o.p.s., spolek, ústav, církev, DSO, obec na území MAS ČS (podrobnosti ve výzvě vizte níže)

Na co lze žádat:

  1. Podpora spolkové činnosti v území (např. předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu, aktivity spolku)
  2. Podpora drobného komunitního života v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce)

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Informace pro žadatele a příjemce

Žádost o podporu

Položkový rozpočet

Vyúčtování

Kontakty pro poskytování informací:

Kancelář MAS Český sever, z.s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf:

Yveta Slánková, tel.: 724 778 296, e-mail: slankova@masceskysever.cz