MAS podpořila 60 projektů ve Výzvě č. 6
22.10.2020
Výzva č. 7
22.3.2021


 


Výběr projektů

Představenstvo MAS Český sever hlasovalo formou Per rollam o výběru projektů, které byly předmětem hodnocení výběrové komise MAS. Hlasování bylo ukončeno dne 3. 11. 2020. Všichni členové představenstva vyslovili souhlas s navrženým pořadím, doporučeným výběrovou komisí. 

Zápis z hlasování PR a přehled vybraných projektů tvoří přílohu této aktuality.

Dokument ke stažení

Zápis z Hlasování PER ROLLAM o výběru projektů Představenstvem výzvy č. 8