Pozvánka na webinář Obnova území
11.5.2023
Moderní způsob monitoringu zemědělských ploch
30.5.2023

Aktuality


 


Výzva MAS Český sever na podporu komunitního života na venkově 2023

 

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje dne 16.5. 2023 Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2023.

Podpora komunitního života na venkově pro území MAS Český sever je financována z Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020. Program podporuje zejména spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území místní akční skupiny v obcích Ústeckého kraje formou jednorázové neinvestiční dotace.

Příjem žádostí: 19. 5. 2023– 1. 6. 2023 do 12:00 hodin

Předpokládaná alokace na výzvu: 654 628 Kč

Výše dotace: min. 10 tis. Kč, max. 30 tis. Kč pro jeden projekt. (tzn.  výše způsobilých výdajů min. 11.765,- Kč a max. 35.295,- Kč.). Na realizaci projektů tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů. Dotace činí 85% způsobilých výdajů.

 

Realizace projektu: od 1. 6 . 2023 do  31. 12. 2023

Oprávněný žadatel: o.p.s., spolek, ústav, církev, DSO, obec na území MAS ČS (podrobnosti ve výzvě vizte níže)

Na co lze žádat:

  1. Podpora spolkové činnosti v území (např. předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu, aktivity spolku)
  2. Podpora drobného komunitního života v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce)

 Školení pro žadatele:

čtvrtek 18. 5. 2023, od 13 hod., zasedací místnost MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf (1.patro)

Zájemce o účast na školení  prosíme o potvrzení účasti na: Yveta Slánková, tel.: 724 778 296, e-mail: slankova@masceskysever.cz

Kapacita zasedačky je omezena.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

výzva

žádost o podporu

položkový rozpočet

vyúčtování

Kontakty pro poskytování informací

Kancelář MAS Český sever, z.s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf: