MAS Český sever je spolkem podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek je otevřené dobrovolné, nevládní, neziskové partnerství občanů a právnických osob hájící veřejné a soukromé socioekonomické zájmy.

Pokud máte zájem o členství v MAS Český sever a souhlasíte se zněním Stanov, vyplňte členskou přihlášku a zašlete ji, prosím, na adresu MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, případně ji můžete odevzdat osobně v kanceláři MAS na stejné adrese v době úředních hodin.

Přihlášku ke členství v MAS projedná při nejbližším termínu jednání představenstvo MAS. Oznámení o vzniku členství obdrží nový člen e-mailem. Členský příspěvek se hradí 1x ročně na základě faktury. Výše ročního členského příspěvku činí 500 Kč (údaj platný k 1. 1. 2019).

Jednací řád Valné hromady MAS Český sever_5.3.2019 

  Jednací řád Představenstva MAS (pdf 437.38 KB)  

  Jednací řád Kontrolního a monitor. výboru MAS (pdf 427.56 KB)

  Jednací řád Výběrové komise MAS_pdf (pdf 439.37 KB)