KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022
27.6.2022
Výzva odpadového hospodářství obcí
1.7.2022
KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022
27.6.2022
Výzva odpadového hospodářství obcí
1.7.2022

Aktuality


 


Odborná exkurze na téma PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SASKU

Ve čtvrtek 22.6. 2022 se zástupci Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ústeckého kraje, zástupci základních, středních škol, zástupce Ústeckého kraje zřizovatele středních škol, zástupce Úřadu práce pracoviště Děčín a zástupci největších zaměstnavatelů okresu Děčín zúčastnili odborné exkurze na téma:
 
PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SASKU
 
Navštívili jsme:
🔷Vzdělávací centrum Njumii 1 a Učnovskou školu Gustava Antona Zeunera v Drážďanech.
🔶 V podstatě jsme se byli podívat, jak se učí řemeslo, technické obory a jak se vychovávají "mistři" jednotlivých oborů.
🔷Saský systém kariérového poradenství je opravdu propracovaný, ohledně profesní orientace začínají pracovat již s dětmi v mateřských školách.
🔶Vše zorganizovala OHK Děčín ve spolupráci s Řemeslnickou komorou Sasko.
🔷S příspěvkem vystoupila i generální konzulka ČR v Sasku paní Markéta Meissnerová.