9. kolo PRV
27.4.2020
Poradíme, jak získat dotaci
30.4.2020


 


Výběr projektů v OP Zaměstnanost - Výzva III.

Dne 28. 4. 2020 bylo ukončeno hodnocení předložených projektů výzvy MAS Český sever Podpora sociálního podnikání III. Celková alokace výzvy byla 4 665 500 Kč. Vybrané projekty byly předány k administraci na ŘO OP Zaměstnanost.

Pořadí projektů:

  1. Sociální podnik PPikanto
  2. Rozšíření oboru podnikání firmy CESAR TRADE s.r.o.

 

Dokument ke stažení

Zápis jednání RO_per rollam

RO_tabulky_per rollam