Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!
logo MAS ČESKÝ SEVER
web grafika
web grafika
LOGO regionálního produktu

Příprava Strategického plánu obce Okrouhlá

30. 03. 2016 15.13

MAS Český sever, z. s. bude ve spolupráci s obcí Okrouhlá zpracovávat Strategický plán obce. Obyvatelé a všichni dotčení aktéři budou mít možnost vyjádřit svůj názor prostřednictvím několika veřejných projednání. První z nich připadá na 7. dubna. 

 

Strategický plán je koncepční dokument, který určuje hlavní směry rozvoje obce ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě. Zároveň stanovuje cíle a priority v klíčových otázkách ekonomických a socioekonomických dané obce. Je to vlastně návod nebo kuchařka, která popisuje, kam se bude ubírat rozvoj obce v nadcházejícím minimálně osmiletém období. Zároveň mapuje, kde bude možné získat dotační prostředky pro spolufinancování navrhovaných opatření a to jak z národních tak evropských zdrojů.

Strategický plán bude dokument, který bude tvořen v souladu s metodikou MMR. Nebude se jednat o dokument připravený tzv.: „od stolu“, ale bude projednáván komunitním způsobem, tedy zapojením obyvatel a místních aktérů. Bude vycházet z přání a potřeb obyvatel. Obyvatelé a všichni dotčení aktéři budou mít možnost vyjádřit svůj názor prostřednictvím série několika veřejných projednávání. Ta se uskuteční vždy v předem daném termínu v Zasedací místnosti Obecního úřadu Okrouhlá č. p. 36, začátek všech jednání bude vždy v 18 hodin.

 

Plánované termíny veřejných projednávání:

·         Čtvrtek 7. 4. 2016 Obecní úřad Okrouhlá č.p. 36

·         Čtvrtek 21. 4. 2016 Obecní úřad Okrouhlá č.p. 36

·         Čtvrtek 5. 5. 2016 Obecní úřad Okrouhlá č.p. 36

·         Čtvrtek 19. 5. 2016 Obecní úřad Okrouhlá č.p. 36

 

Pokud se vás problematika přímo dotýká, chcete se zapojit a podělit se o své nápady, náměty, připomínky a kritiku, pokud vám není lhostejná kvalita života ve vaší obci, přijďte to říct nahlas. Váš názor nás zajímá. Přijďte se zapojit a podělit o své nápady a vize.

O průběhu tvorby Strategického plánu obce Okrouhlá budeme průběžně informovat.

 

 

Tisková zpráva MAS 4/2016

30. 3. 2016

 

MAS Český sever, z. s.

www.masceskysever.cz

tel. 724 778 296

 

 

 

Aktuality regionu Český sever