Dotační zpravodaj pro obce a podniky
5.9.2023
Tematická setkání pro kariérové poradce ZŠ a SŠ
26.9.2023
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
5.9.2023
Tematická setkání pro kariérové poradce ZŠ a SŠ
26.9.2023

Aktuality


 


2. výzva MAS Český sever na podporu komunitního života na venkově 2023

 

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje dne 26.9. 2023 2. výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2023.

Podpora komunitního života na venkově pro území MAS Český sever je financována z Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020. Program podporuje zejména spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území místní akční skupiny v obcích Ústeckého kraje formou jednorázové neinvestiční dotace.

Příjem žádostí: 26.9.2023– 06.10.2023 do 12:00 hodin

Předpokládaná alokace na výzvu: 60 000 Kč

Výše dotace: min. 10 tis. Kč, max. 30 tis. Kč pro jeden projekt. (tzn.  výše způsobilých výdajů min. 11.765,- Kč a max. 35.295,- Kč.). Na realizaci projektů tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů. Dotace činí 85% způsobilých výdajů.

Oprávněný žadatel: o.p.s., spolek, ústav, církev, DSO, obec na území MAS ČS (podrobnosti ve výzvě vizte níže)

Na co lze žádat:

  1. Podpora spolkové činnosti v území (např. předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu, aktivity spolku)
  2. Podpora drobného komunitního života v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce)

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

výzva

žádost o podporu

položkový rozpočet

vyúčtování

Kontakty pro poskytování informací

Kancelář MAS Český sever, z.s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf: