Doporučení pro obce v oblasti integrace cizinců
22.3.2022
Projednávání projektového záměru SCLLD z OPZ+
24.3.2022
Doporučení pro obce v oblasti integrace cizinců
22.3.2022
Projednávání projektového záměru SCLLD z OPZ+
24.3.2022

Aktuality


 


ADAPTAČNÍ SKUPINY

Informace pro organizátory aktivit pro ukrajinské děti

CO JE TO „ADAPTAČNÍ SKUPINA“?


Adaptační skupina je volnočasová organizovaná skupina pro děti ukrajinských uprchlíků, která má pomoci dětem uvyknout si na novou zemi a nové prostředí a usnadnit jim následný nástup do mateřské, základní nebo střední školy. Pokud je to možné, skupiny by měly být sestavovány s ohledem na věk a potřeby dětí. Forma adaptační skupiny není ukotvena v české legislativě jako samostatný institut. Jedná se o obecný pojem využívaný nyní pro péči o děti migrující do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Adaptační skupiny s celodenním provozem zároveň umožňují zapojení rodičů na trhu
práce.

Více info ZDE